Zamówienia na usługi pilotowe należy składać u naszych dyspozytorów mieszczących się w Stacji Pilotowej w Gdańsku przy ul. Kpt. Żw. Witolda Poinca 1: 1. Telefonicznie: - telefony stacjonarne: (058) 343 02 39, (058) 737 97 69 - telefon komórkowy: 509 499 358 2. Faksem: (058) 737 65 02 3. E-mailem: dyspozytor.pilot@gdanskpilot.pl 4. UKF/VHF: kanał 14 Zasady zamawiania usług pilotowych określa ZAWIADOMIENIE nr 3/95/Nw KAPITANA PORTU GDAŃSK: Kapitan portu Gdańsk działając na podstawie Zarządzenia Porządkowego Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego Gdyni z dnia 27.10.93 Przepisy Portowe &9, &12 oraz na podstawie Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie pilotażu morskiego z dnia 92.05.07/Dz.U.Nr 43 z 1992r./zarządzenia Nr.10 Naczelnego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie utworzenia stacji pilotowych w porcie Gdańsk i Gdynia 92.06.12 oraz Regulaminu Stacji Pilotów Gdańsk zatwierdzonego przez Naczelnego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w dniu 29.06.92r. Kapitan Portu Gdańsk poleca jak następuje: Zgłoszenie zapotrzebowania na wykonanie usługi pilotowej należy kierować do Stacji Pilotowej mieszczącej się w Kapitanacie Portu Gdańsk/Port Północny/ (....) w następujący sposób: 1. Zawiadomić Stację Pilotów 2 godziny wcześniej o spodziewanym wejściu, holowaniu, wyjściu. Przy wejściu należy podać: tonaż brutto, długość max., szerokość max., zanurzenie dziób i rufa; 2. 1 godzinę przed rozpoczęciem manewrów potwierdzić ww zapotrzebowanie podając miejsce, w którym nastąpi cumowanie, odcumowanie podając burtę w przypadku cumowania; 3. Odwołanie usługi może nastąpić nie później niż pół godziny przed terminem potwierdzonym w punkcie 2; 4. Zamawiający ma obowiązek podania swego nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz osoby/firmy, na koszt której usługa będzie wykonana; 5. Zlecenie usługi bez zachowania ww procedury może spowodować opóźnienia w jej realizacji i bez winy Stacji Pilotowej. Zawiadomienie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1995r.