KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej znajdą Państwo informacje, które w przejrzysty sposób pozwolą zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych w naszej firmie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Morskich Gdańsk-Pilot Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-542), przy ul. Przemysłowej 6. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres: odo@gdanskpilot.pl 2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO. 3. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie. 4. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w naszej Bazie Kontrahentów. Jest ona odpowiednio zabezpieczona tak, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy, albo do chwili wycofania przez Państwo zgody na ich przetwarzanie. 5. Państwa dane osobowe będziemy archiwizowali przez 6 lat, na potrzeby związane z przyjęciem Państwa skargi, roszczenia, ich rozpatrzeniem oraz skierowaniem odpowiedzi, a także z uwagi na Ustawę o rachunkowości. 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy. 7. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich. 8. Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy.