Podstawa prawna: Kodeks morski Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kwalifikacji zawodowych pilotów morskich Przepisy portowe - Zarządzenie Nr 12 Dyrektora Morskiego w Gdyni Zarządzenie Dyrektora Morskiego w Gdyni w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego oraz zasad zwalniania z pilotażu